Recuperarea creanțelor – debitor în insolvență

În actualul context economic generat de pandemia COVID-19, foarte multe companii au intrat în insolvență din cauza imposibilității de a-și mai plati datoriile. Aceste datorii, sunt toate creanțele datorate de companie altor companii, statului (sau chiar unor persoane fizice cum ar fi angajații!) Intrarea în insolventa al unui comerciant poate declanșa o reacție în lanț, afectând bunăstarea altor companii și, implicit, a multor angajați și a familiilor acestora.

Când apare procedura de insolvență și cum afectează procesul de recuperare de creanțe?

Conform legii, insolvența reprezintă starea debitorului caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Astfel, dacă debitorul nu își plătește datoria fată de creditor după 60 de zile de la scadența acesteia, se instituie o prezumție relativă de insolvență a debitorului, pe care acesta o va putea răsturnă în baza unor probe. De asemenea, insolvența este considerată iminentă în situația în care se dovedește că debitorul nu va putea plati la scadentă datoriile exigibile angajate, din fondurile bănești disponibile la data scadenței, determinând necesitatea de recuperare a creanțelor pe calea procedurii insolvenței. Pentru declanșarea acestei proceduri, este necesară formularea unei cereri la tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul debitorului, fie de către debitor. Cererea va fi soluționată de către un judecător-sindic care va emite o încheiere de deschidere a procedurii insolvenței.

justitie

Prin intermediul acestei încheieri, judecătorul-sindic dispune administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar să îi notifice pe creditori cu privire la deschiderea procedurii insolvenței în vederea declanșării procesului de recuperare creanțe. În aceasta încheiere sunt prevăzute termenele-limită de care dispun creditorii pentru: 

• depunerea de opoziții la sentința de deschidere a procedurii insolvenței, sentință pronunțată ca urmare a cererii introduse de debitor; • înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra patrimoniului debitorului – cel mult 45 de zile de la deschiderea procedurii; 

• verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe – cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile de la punctul anterior; 

• definitivarea tabelului creanțelor – cel mult 25 de zile de la expirarea termenului de la punctul anterior.

 De asemenea, prin această încheiere, veți fi informat, alături de ceilalți creditori, și cu privire la locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor.

 

 

header smartrecupe 1903x578 6 1024x311 1 1

Ce este adunarea creditorilor și care este rolul ei în recuperarea creanțelor companiei dvs.?

Această adunare are atribuții decizionale cu privire la soarta debitorului și cu privire la modul de recuperare a creanțelor. Aceste atribuții sunt exercitate prin vot, fiecare creditor având drepturi de vot în funcție de cauzele de preferință, de tipul de personalitate juridică a creditorilor (de drept public ori de drept privat), precum și de valoarea creanțelor. Este foarte probabil că dumneavoastră nu sunteți singurul creditor al companiei aflate în insolvență. Alte companii (statul și angajații) sunt înscriși, de asemenea, la masa credală care reprezintă totalitatea creanțelor asupra debitorului. De aceea, legea a stabilit o ordine în care vor fi plătite creanțele acestor categorii creditori pentru recuperare creanțelor.

pix acte

Care este ordinea de recuperare a creanțelor, stabilită prin lege?

Ca regulă, mai întăi vor fi plătite creanțele garantate, pentru că acesta este rolul garanțiilor – asigurarea îndestulării creditorului în favoarea căruia au fost constituite. După creanțele garantate, urmează la plată creanțele negarantate (chirografare). 

Primele creanțe negarantate ce vor fi plătite constau în taxele, timberele și orice alte cheltuieli aferente procedurii insolvenței, inclusiv pentru conservarea și administrarea bunurilor debitorului, pentru continuarea activității sale, precum și pentru persoanele de specialitate angajate cu ocazia declanșării procedurii insolvenței, respectiv administratorul judiciar și lichidatorul judiciar. 

După aceea, în ordinea de recuperare urmează creanțele provenind din finanțări acordate pentru continuarea activității debitorului, creanțele izvorâte din raporturi de muncă (așadar, salariile angajaților și altele asemenea), creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii, creanțele bugetare (respectiv datoriile la bugetul de stat, precum taxele și impozitele). 

Urmează creanțele reprezentând sume datorate unor terți în baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice menite să asigure mijloace de existență, creanțe reprezentând sume stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea debitorului (daca este persoana fizica) și a familiei sale, creanțele reprezentate de credite bancare, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, alte creanțe negarantate și, în cele din urma, creanțele izvorâte din acte cu titlu gratuit cum ar fi donațiile.

 

 

pix acte

Care este ultima parte a procesului?

După definitivarea tabelului creanțelor și efectuarea altor măsuri specifice, va începe lichidarea activelor debitorului de către lichidatorul judiciar, sub controlul judecătorului-sindic, în vederea finalizării procedurilor de recuperare a creanțelor. Practic, activele debitorului vor fi scoase la vânzare, în bloc sau individual, prin licitație publica, negociere directa sau o combinație a celor doua, în urma aprobării de către adunarea creditorilor. Sumele rezultate în urma lichidării vor fi ulterior distribuite creditorilor conform ordinii prezentate anterior. După cum vedeți, procedura insolvenței este destul de complexă. De aceea, vă punem la dispoziție întreagă noastră experiență dobândită în urma reprezentării clienților noștri în cadrul a zeci de proceduri de insolvență, pentru a vă asigura recuperarea integrala a creanțelor

buzunare

Dacă nu vreți să luptați cu un debitor aflat în insolvență puteți să vă vindeți creanța noua. În aceasta situație noi vom merge în instanță și noi ne vom lupta cu debitorul pentru recuperarea creanțelor

Asculta articolul!