Fundatia panameza instrumentul perfect pentru asset protection!

header smartrecupe 1903x578 6 1024x311 1

Daca tot am scris materialul pentru cineva iata ca si postez!

Elementele constitutive ale unei fundatii panameze includ fondatorul, consiliul fundatiei, organele de supervizare, beneficiarii si, desigur, activele fundatiei.

Fondatorul este persoana care are cea mai stransa legatura juridica cu fundatia. Aceasta persoana nu are niciun fel de restrictie: poate fi o persoana panameza sau straina, fizica sau juridica si poate actiona direct sau prin intermediari la infiintarea fundatiei. Legislatia panameza permite ca fundatia sa fie inregistrata in numele fondatorului de catre un avocat din Panama, fara necesitatea prezentei fizice a fondatorului in Panama. Daca fondatorul este o companie, atunci aceasta trebuie sa aiba un mandat prin care sa decida infiintarea fundatiei, care va fi atasat actului constitutiv al fundatiei.

Esenta unei fundatii panameze este ca nu are actionari sau asociati. Fondatorul nu este actionar, asociat sau proprietar; el este doar persoana care creeaza persoana juridica a fundatiei ca vehicul pentru atingerea obiectivelor propuse. Legislatia panameza prevede o separatie clara a patrimoniului intre fondator si activele fundatiei, astfel incat orice solicitare patrimoniala indreptata impotriva fondatorului nu se va rasfrange asupra fundatiei.

Legislatia enumera urmatoarele prerogative ale fondatorului: poate revoca fundatia, poate contribui cu bunuri la patrimoniul fundatiei, poate numi directori sau protectori si poate inlocui membrii consiliului fundatiei. Fondatorul are control complet asupra fundatiei.

Intrebare: Creditorii personali ai fondatorului pot urmari bunurile fundatiei ? Raspuns: Niet. Fondatorul nu este proprietarul , actionarul sau asociatul fundatiei. Nu exista un raport de proprietate intre fundatie si fondator. Ia de aici nimicul si tine-l bine!

Consiliul fundatiei este organul de administrare al fundatiei si al bunurilor acesteia. Articolul 17 din legea fundatiilor prevede ca fundatia trebuie sa aiba un consiliu, a carui responsabilitati trebuie definite in actul constitutiv. Consiliul are obligatia de a urmari obiectivele fundatiei, care pot fi stabilite in actul constitutiv sau in statutul fundatiei. De obicei, se elaboreaza doua documente: actul constitutiv si statutul.

Principalele sarcini ale consiliului sunt sa administreze bunurile fundatiei ca un bun administrator, sa execute deciziile fondatorului, sa urmareasca scopurile pentru care fundatia a fost constituita, sa propuna modificari si adaptari la conditiile pietei, sa informeze beneficiarii despre statutul lor patrimonial, sa distribuie bunurile fundatiei catre beneficiari la dizolvare si sa reprezinte fundatia in relatii cu tertii.

Activitatea consiliului poate fi , se de obicei este , supusa autorizarii unui organ de control,numit Protector. Fondatorul poate stabili liber modul in care consiliul este controlat. De exemplu la deschidrera contului banca este informata ca pentru orice tranzactie mai mare de 5 USD este nevoie de un cod de autorizare de la Protector.

Organele de supervizare si control sunt esentiale pentru asigurarea unei bune administrari si functionari a fundatiei conform scopului sau. Legea permite numirea unui protector care supervizeaza actele consiliului. Protectorul poate fi chiar fondatorul sau o persoana apropiata acestuia si are puterea de a limita actiunile consiliului, astfel incat acesta sa execute doar deciziile protectorului. Se poate ascunde identitatea protectorului de terti? Desigur.

Beneficiarii sunt persoanele care beneficiaza de activele fundatiei, atat in timpul existentei acesteia, cat si la momentul dizolvarii. Ei nu sunt actori activi in viata fundatiei, ci receptori ai bunurilor acesteia.Beneficiarii nu sunt proprietarii activelor fundatiei. Ei pot beneficia de fructele activelor fundatiei pe timpul existentei acestuia si devin proprietarii activelor cand fundatia se va dizolva. Cand se va dizolva? Cand fondatorul decide.

Creditorii personali ai benficiarilor pot urmari bunurile fundatiei? Nu , pentru ca ei nu sunt proprietarii bunurilor din patrimoniul fundatiei. Ar putea deveni candva la dizolvarea fundatiei ( desigur daca fondatorul nu alege sa schimbe beneficiarii, se poat face multe alte acrobatii juridice).

Structura fundatie

Activele fundatiei

Activele fundatiei pot fi de orice natura, iar legea nu impune limitari specifice in acest sens. Valoarea bunurilor adaugate in patrimoniul fundatiei trebuie sa fie exprimata in dolari americani si, in cazul transferurilor de la terti, adica de la alti decate fondatorul , nu trebuie sa fie mai mica de 10.000 USD. Totusi, fondatorul poate contribui cu bunuri si sume mai mici.

Este important de subliniat ca exista o separatie de patrimonii intre patrimoniul fundatiei, al beneficiarului si al fondatorului, iar protectorul si consiliul nu au legaturi directe cu aceste patrimonii.

In concluzie, fundatiile panameze sunt utilizate ca un vehicul pentru administrarea si protectia activelor, asigurand o separatie clara intre patrimoniul personal al fondatorilor si al beneficiarilor si cel al fundatiei insasi, limitand astfel expunerea la riscuri.

Poate fi fondatorul atat consiliul fundatiei ,protectorul si beneficiar? Da!