Servicii specializate de audit pentru optimizarea încasărilor facturilor la timp

header smartrecupe 1903x578 6 1024x311 1

Servicii specializate de audit pentru optimizarea încasărilor facturilor la timp

Introducere: Asigurarea încasării la timp a facturilor este esențială pentru menținerea unui flux de numerar sănătos. Pentru companiile care facturează lunar valori între 250 și 1500 RON per factură, oferim un serviciu specializat de audit care identifică și rezolvă problemele legate de întârzierile de plată.

Ce include serviciul de audit:

  1. Analiza contractelor: Evaluăm contractele curente dintre companie și clienți pentru a identifica lacunele care duc la întârzieri în încasări. Corectăm și elaborăm contracte acoperitoare.
  2. Analiza procesului de facturare: Analizăm modul în care sunt emise facturile și felul în care se urmărește încasarea lor. Identificăm punctele slabe în urmărirea și colectarea facturilor.
  3. Gestionarea contactului cu debitorii: Asistăm la realizarea unui script telefonic eficient pentru a contacta debitorii la momentul oportun.
  4. Notificări și somații graduale: Dezvoltăm modele de notificări și somații, de la prima atenționare până la acțiunea în justiție.
  5. Elaborarea de politici și proceduri interne: Creăm proceduri și politici interne menite să prevină incidentele de neîncasare a facturilor.

Beneficii:

  • Soluționare rapidă: Implementarea acestor proceduri vă permite să rezolvați rapid problemele de cash-flow.
  • Evitarea incidentelor de plată: Cu ajutorul unui sistem bine structurat, încasările companiei vor fi mai sigure pe viitor.
  • Acces permanent la cursul de recuperare a creanțelor: Cursul este în mod normal evaluat la 2100 RON, dar este oferit gratuit pentru toate pachetele.

Oferta noastră:

  1. Pachet complet – 500 EUR: Include toate serviciile menționate mai sus și acces permanent la cursul de recuperare a creanțelor.
  2. Pachet reducere – 270 EUR: Include aceleași servicii, cu condiția semnării unui contract de recuperare exclusivă cu Europay Solution pentru facturile nerecuperabile prin metodele convenționale, precum și acces permanent la cursul de recuperare a creanțelor.

Concluzie: Alegeți serviciile noastre pentru a vă asigura că problemele dumneavoastră de încasări sunt rezolvate rapid și eficient, iar pe termen lung, fluxul de numerar al companiei va crește datorită evitării incidentelor de plată.

recuperare@smartrecupe.ro 0721994468